Help & Support Register Login
AA

Adakah organisasi anda layak untuk menyertai ProgramTechSoup Asia?

Untuk mengambil bahagian dalam program TechSoup Asia, badan amal dan NGO mesti merupakan entiti bukan kerajaan dan memenuhi kriteria kelayakan yang dinyatakan di bawah. Setiap negara rakan-rakan kami mempunyai syarat kelayakan yang berbeza.

 

Pertubuhan yang layak

Singapura

Organisasi (termasuk semua anak syarikat, cawangan, atau bahagian) mesti mempunyai Status Amal atau Institutions of Public Character (IPCs) diberikan oleh peringkat tertinggi organisasi yang meminta lesen sebagai Pertubuhan Amal. Status Amal adalah pengiktirafan bahawa organisasi adalah penuh setia kepada aktiviti amal dan ditunjukkan oleh Pesuruhjaya Badan-badan amal. Pengesahan Status Amal yang diperuntukkan oleh dokumentasi / sumber-sumber berikut:

 • Samaada Unique Entity Number (UEN) atau Institutions of a Public Character Number (IPC No) dari pendaftar online – Charities Portal www.charities.gov.sg , atau
 • Satu salinan status kebajikan dari Commissioner of Charities atau Sector Administrator.

 

Malaysia

 • Organisasi perlu mendaftar sebagai NGO dan organisasi telah mendapatkan status pengecualian cukai menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) menurut Seksyen 44(6) dan 44(7) Akta Pendapatan Cukai1967 ATAU
 • Organisasi yang lain (i) yang berasaskan bukan kebajikan (ii) yang ditubuhkan oleh undang-undang, sebagai satu masyarakat atau sebagai sebuah syarikat; dan (iii) yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Yang Diiktiraf (jika berkenaan), yang boleh termasuk yang berikut:

Malaysia perlu email dokumen sokongan seperti dibawah  sebagai bukti bahawa organisasi tersebut adalah NGO dan merupakan bukan berasaskan keuntungan dan badan kebajikan.

 1. Satu salinan dari pendaftaran kebajikan Malaysia dari badan yang berkuasa:
  • The Registry of Societies (ROS) – Societies Act 1966* atau
  • The Registry of Companies (ROC) - Section 24(1) Akta Syarikat1965, syarikat berhad dengan jaminan ATAU
  • Organisasi yang di daftarkan dibawah Akta Parlimen

Filipina

 • Organisasi Filipina perlu berdaftar dengan Securities and Exchange Commission, dan perlu menyediakan:
  • Organisasi perlu berdaftar dengan Securities and Exchange Commission, dan perlu menyediakan SEC Certificate/Articles of Incorporation yang tertentu non-stock, status bukan keuntungan; ATAU
  • Documen rasmi yang menunjukan bahawa organisasi tersebut adalah “non-stock/nonprofit”; Documen yang diterima adalah salah satu dari dokumen seperti dibawah: 
   1. Pindaan Artikel Perbadanan
   2. Sijil BIR sebagai bukti pengecualian cukai
   3. Akreditasi PCNC
 • Perpustakan Awan Filipina perlu bergabung secara rasmi dengan Perpustakan Negara Filipina dan samaada:
 • Disenaraikan dalam senarai separa rasmi perpustakaan awam penggabungan bersama perpustakaan Negara didapati di http://web.nlp.gov.ph/nlp/?q=listofpls&title=&tid=All; ATAU
 • yang bergabung akan disahkan oleh Bahagian Perpustakaan Awam Perpustakaan Negara di Filipina

Organisasi perlu menghantar salinan soft copy dokumen sokongan kepada customerservice@techsoup.asia (Termasuk nama, alamat email dan nama orgaisasi)

 

Thailand

Organisasi Thailand perlu memgemukan status badan kebajikan dengan menhantar satu salinan scan surat persijilan daripada salah satu kementerian berikut:

 • Jabatan Hasil Thailand, Kementerian Kewangan, menyatakan status amal organisasi bagi tujuan cukai pendapatan, ATAU
 • Pejabat Suruhanjaya Kebangsaan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keselamatan Manusia, menyatakan status amal organisasi

Organisasi perlu menghantar salinan soft copy dokumen sokongan kepada customerservice@techsoup.asia (Termasuk nama, alamat email dan nama orgaisasi)

 

Indonesia

Organisasi mestilah samada Yayasan perbadanan atau Perkumpulan yang diperbadankan, yang ditubuhkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Organisasi perlu menyediakan salinan berikut dua dokumen sebagai bukti pendaftaran dan status:

 • Menyediakan bantuan kepada golongan miskin
 • Memajukan pendidikan
 • Meningkatkan kebajikan sosial
 • Memelihara budaya
 • Memelihara atau memulihkan alam sekitar
 • Menggalakkan hak asasi manusia
 • Penubuhan masyarakat sivil

Organisasi mestilah samada Yayasan perbadanan atau Perkumpulan yang diperbadankan, yang ditubuhkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Organisasi perlu menyediakan salinan berikut dua dokumen sebagai bukti pendaftaran dan status:

 • Public notarized Deed of Establishment and Deed of Amendment to the Articles of Association, dan
 • Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menyatakan nama organisasi, nombor, kod cukai, tarikh, dan notari awam yang mengeluarkan surat penubuhan.

 

Vietnam

Satu organisasi bukan berasaskan keuntungan di Vietnam mesti dikenali secara rasmi sebagai satu dari yang berikut:

 • Bantuan Sosial Penubuhan
 • Kumpulan Wang Kebajikan (termasuk asas swasta)
 • International NGO (INGO)
 • Persatuan
 • Scientific and Technological Organization (STO)

Organisasi mesti menyediakan dokumen rasmi kerajaan untuk mengesahkan status  pendaftaran bukan untuk keuntungan daripada salah satu jenis organisasi di atas. Dokumen tersebut termasuk:

 • Penubuhan lesen Dana Kebajikan
 • Permit untuk Mengendalikan satu INGO
 • STO Lesen (misi Amal sahaja)

Untuk menyertai program ini, organisasi mesti memenuhi syarat-syarat rakan penderma yang menawarkan produk melalui TechSoup Asia.Untuk menentukan sama ada organisasi anda adalah layak untuk menerima produk dari rakan kongsi diberikan, sila ke laman rakan kongsi yang berkenaan.