Help & Support Register Login
AA

TechSoup Asia คือใคร

TechSoup Asia เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง TechSoup Global และเครือข่ายพันธมิตรซึ่งรวมถึง Connecting Up จากประเทศออสเตรเลียและสภาบริการสังคมแห่งฮ่องกง ภารกิจหลักของเราคือการเสนอเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เราเชื่อว่าองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาสังคมคือพลังอันทรงอำนาจในการสร้างสรรค์สังคมบนโลกใบนี้ และการทำงานของพวกเขาจะสามารถช่วยสังคมในวงกว้างขึ้นด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ดังนั้น เราจึงทำงานโดยมุ่งให้องค์กรพัฒนาเอกชนทุกแห่งบนโลกนี้มีทรัพยากรและความรู้ด้านเทคโนโลยีตามที่พวกเขาต้องการใช้ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นี่คือพันธกิจของเรา

TechSoup Global คือองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองซานฟรานซิสโก และมีสำนักงานในวอร์ซอร์และลอนดอน TechSoup Global มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำอย่างไมโครซอฟท์ ซิสโก้ อะโดบี ไซแมนเทค และบริษัทอื่น ๆ กว่า 40 แห่ง

อุดมการณ์ของ TechSoup ทรงพลังขึ้นหลายเท่าด้วยเครือข่ายพันธมิตรภาคองค์กรพัฒนาเอกชนจากกว่า 36 ประเทศทั่วโลกผู้ซึ่งมีพันธกิจเช่นเดียวกันกับเรา 

เราช่วยทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นผ่านทางการทำงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 

 1. การบริการด้านข้อมูล: เราทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เข้าถึงได้ เพื่อการยกระดับความโปร่งใสและพัฒนาการแบ่งปันของทรัพยากรทั้งหลายที่จำเป็น
 2. การบริจาคผลิตภัณฑ์: เราเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในภาคองค์กรพัฒนาเอกชน
 3. การส่งเสริมความร่วมมือ: เราเชื่อมต่อกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมเข้าด้วยกัน

เรามีความต้องการที่จะขยายการให้บริการของเราและเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเริ่มใน 6 ประเทศต่อไปนี้: อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

ท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับ TechSoup Asia ได้หลายทางดังต่อไปนี้ ตามความสนใจของท่าน
 

 • องค์กรพัฒนาเอกชน: ท่านสามารถลงทะเบียนที่เว็บ TechSoup Asia และเข้าถึงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหลากหลายชนิด ตลอดจนคลังทรัพยากรที่เรามี เรายินดีที่จะพบเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันหากท่านสามารถช่วยเราขยายบริการในเชิงรุกหรือช่วยให้เราเข้าใจถึงภาคองค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นได้ดีขึ้น
 • พันธมิตรผู้ร่วมบริจาค: หากองค์กรของท่านคือบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ปรารถนาจะริเริ่มหรือขยายโครงการการกุศล เรายินดีที่จะพบกับท่านและแลกเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ให้สนับสนุนด้านเงินทุน: หากท่านต้องการทราบถึงรายละเอียดในการร่วมมือสร้างโครงการที่สามารถเป็นประโยชน์แก่ทั้งทางท่านและทางเรา เรายินดีที่จะพบและหารือถึงความเป็นไปได้ของความร่วมมือนั้น
 • บุคคลทั่วไป: เราขอแนะนำให้ท่านลงชื่อในกลุ่มรายชื่ออีเมลและเข้าร่วมกับโครงการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าง Netsquared หากท่านสนใจที่จะพัฒนาความสามารถของภาคองค์กรพัฒนาเอกชน

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในภารกิจของเรา เราหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านในเร็ว ๆ นี้

TechSoup Asia เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง TechSoup Global และเครือข่ายพันธมิตรซึ่งรวมถึง Connecting Up จากประเทศออสเตรเลียและสภาบริการสังคมแห่งฮ่องกง ภารกิจหลักของเราคือการเสนอเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการพัฒนาขีดความสามารถให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาสังคมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เราเชื่อว่าองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาสังคมคือพลังอันทรงอำนาจในการสร้างสรรค์สังคมบนโลกใบนี้ และการทำงานของพวกเขาจะสามารถช่วยสังคมในวงกว้างขึ้นด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ดังนั้น เราจึงทำงานโดยมุ่งให้องค์กรพัฒนาเอกชนทุกแห่งบนโลกนี้มีทรัพยากรและความรู้ด้านเทคโนโลยีตามที่พวกเขาต้องการใช้ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นี่คือพันธกิจของเรา

TechSoup Global คือองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองซานฟรานซิสโก และมีสำนักงานในวอร์ซอร์และลอนดอน TechSoup Global มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำอย่างไมโครซอฟท์ ซิสโก้ อะโดบี ไซแมนเทค และบริษัทอื่น ๆ กว่า 40 แห่ง

อุดมการณ์ของ TechSoup ทรงพลังขึ้นหลายเท่าด้วยเครือข่ายพันธมิตรภาคองค์กรพัฒนาเอกชนจากกว่า 36 ประเทศทั่วโลกผู้ซึ่งมีพันธกิจเช่นเดียวกันกับเรา 

เราช่วยทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นผ่านทางการทำงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 

 1. การบริการด้านข้อมูล: เราทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เข้าถึงได้ เพื่อการยกระดับความโปร่งใสและพัฒนาการแบ่งปันของทรัพยากรทั้งหลายที่จำเป็น
 2. การบริจาคผลิตภัณฑ์: เราเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดในภาคองค์กรพัฒนาเอกชน
 3. การส่งเสริมความร่วมมือ: เราเชื่อมต่อกลุ่มคนที่ใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมเข้าด้วยกัน

เรามีความต้องการที่จะขยายการให้บริการของเราและเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเริ่มใน 6 ประเทศต่อไปนี้: อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

ท่านสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับ TechSoup Asia ได้หลายทางดังต่อไปนี้ ตามความสนใจของท่าน
 

 • องค์กรพัฒนาเอกชน: ท่านสามารถลงทะเบียนที่เว็บ TechSoup Asia และเข้าถึงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหลากหลายชนิด ตลอดจนคลังทรัพยากรที่เรามี เรายินดีที่จะพบเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันหากท่านสามารถช่วยเราขยายบริการในเชิงรุกหรือช่วยให้เราเข้าใจถึงภาคองค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นได้ดีขึ้น
 • พันธมิตรผู้ร่วมบริจาค: หากองค์กรของท่านคือบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ปรารถนาจะริเริ่มหรือขยายโครงการการกุศล เรายินดีที่จะพบกับท่านและแลกเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ให้สนับสนุนด้านเงินทุน: หากท่านต้องการทราบถึงรายละเอียดในการร่วมมือสร้างโครงการที่สามารถเป็นประโยชน์แก่ทั้งทางท่านและทางเรา เรายินดีที่จะพบและหารือถึงความเป็นไปได้ของความร่วมมือนั้น
 • บุคคลทั่วไป: เราขอแนะนำให้ท่านลงชื่อในกลุ่มรายชื่ออีเมลและเข้าร่วมกับโครงการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าง Netsquared หากท่านสนใจที่จะพัฒนาความสามารถของภาคองค์กรพัฒนาเอกชน

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในภารกิจของเรา เราหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านในเร็ว ๆ นี้