Help & Support Register Login
AA

Cập nhật, thay đổi thông tin của Tổ chức

Bạn cần cập nhật thông tin của Tổ chức? Quên tài khoản đăng nhập và/hoặc mật khẩu? Tìm hiểu làm thế nào để có giải quyết được các vấn đề cụ thể dưới đây với sự hỗ trợ và hướng dẫn nhanh!

  • Tại sao tôi cần phải đăng ký tổ chức của tôi để có thể yêu cầu gói phần mềm quyên tặng?
  • Quên các chi tiết liên quan đến tài khoản?
  • Cần cập nhật thông tin của tổ chức?
  • Không nhận được bất cứ đường link xác nhận hoặc bất kỳ email nào?
  • Cần phải thay đổi tài khoản quản trị của tổ chức?
  • Kiểm tra xem đã đăng ký tổ chức của chúng tôi chưa?

Hãy lưu ý, giải quyết những vấn đề này sẽ yêu cầu bạn phải kết nối với đại diện TechSoup Asia địa phương của bạn. Để có được thông tin chi tiết liên lạc của họ, vui lòng xem link này: Thông tin Liên hệ

Tại sao tôi cần phải đăng ký tổ chức của tôi để có được sản phẩm?

Chỉ những tổ chức phi lợi nhuận đã được phê duyệt / hoặc các thư viện công cộng có thể hội đủ điều kiện để yêu cầu các gói phần mềm được quyên tặng. Điều đó nói rằng, đầu tiên, chúng tôi cần bạn đăng ký tổ chức của bạn để chúng tôi có thể xác minh rằng bạn đang đại diện cho một tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng địa phương của bạn. Bạn muốn biết làm thế nào chúng tôi xác minh nếu một tổ chức là một tổ chức phi lợi nhuận hay không? Hãy kiểm tra liên kết này để biết thêm thông tin:

 

Quên các chi tiết liên quan tới tài khoản đăng nhập của bạn?

Trong trường hợp, nếu bạn để quên các chi tiết về tài khoản đăng nhập (tên người dùng và mật khẩu), bạn không phải lo lắng! Hãy liên hệ với đại diện của chúng tôi tại Việt Nam và người ấy sẽ giúp đỡ trong việc lấy những cho bạn.

Bằng cách này, chúng ta chỉ có thể lấy lại tên đăng nhập. Theo mật khẩu, đại lý địa phương của bạn sẽ được cung cấp cho bạn với một tạm thời mà chúng tôi đề nghị cho bạn thay đổi ngay lập tức sau khi đăng nhập, chỉ để giữ cho tài khoản của bạn là an toàn nhất có thể.

Ngoài ra, đối với các mục đích an ninh, xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ được gửi các chi tiết (tên người dùng và mật khẩu tạm thời) đến địa chỉ email mà  người dùng đã đăng ký trên.

 

Cần cập nhật thông tin của tổ chức?

Nếu tổ chức của bạn đã thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại của bạn, tạo ra một địa chỉ email mới và / hoặc về cơ bản phát sinh những thay đổi quan trọng cần được phản ánh trong hồ sơ đăng ký thành viên TechSoup Asia của bạn, chỉ cần vui lòng liên hệ với đại diện của chúng tôi tại Việt Nam của bạn để thông báo và cập nhật các thông tin cần phải thay đổi đổi đưa vào hồ sơ của bạn.

Lưu ý: Bạn cần phải liên lạc với đại diện của chúng tôi tại VN vì bạn sẽ không được phép chỉnh sửa hồ sơ của bạn trực tiếp.

 

Không nhận được bất cứ liên kết xác nhận hoặc bất kỳ email nào khác?

Không thể tiếp tục đăng ký tổ chức của bạn vì bạn đã không nhận được các liên kết xác nhận chưa? Đừng lo, đầu tiên, hãy thử kiểm tra Spam hoặc Junk thư mục của bạn vì nó có thể đi thẳng vào nó. Nếu không, chỉ cần bạn gửi một email hoặc là customerservice@techsoup.asia hoặc thang@techsoup.asia và họ sẽ giúp bạn có xử lý vấn đề này. Tương tự như vậy, nếu khi nào bạn không nhận được bất kỳ bản cập nhật email từ chúng tôi. Chỉ cần thông báo cho chúng tôi biết ngay lập tức để chúng ta có thể chắc chắn rằng bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì!

 

Cần phải thay đổi quản trị tài khoản của bạn?

Nếu bạn muốn thay đổi người đang quản lý tài khoản TechSoup Asia của bạn, tốt nhất bạn nên yêu cầu quản trị mới của bạn để tạo ra một tài khoản người dùng mới, nếu chuyển qua các tài khoản người dùng cũ là không thể. Sau đó, chỉ cần liên hệ với Đại diện TSA tại VN anh / cô ấy có thể kết nối tài khoản người dùng mới của bạn vào hồ sơ của tổ chức.

 

Kiểm tra xem chúng tôi đã đăng ký tổ chức chưa?

Không chắc chắn nếu bạn đã đăng ký tổ chức của bạn trước? Nó là tốt nhất để liên hệ với Đại diện TSA tại VN để  kiểm tra. Có một tài khoản trùng lặp có thể làm phức tạp quá trình đặt yêu cầu các phần mềm vì mỗi tổ chức chỉ được một số tiền nhất định cho việc được quyên tặng phần mềm.