Help & Support Register Login
AA

Microsoft Eligibility

Để có thể đặt yêu cầu các gói quyên tặng phần mềm của Microsoft, các tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ sẽ phải đáp ứng các điệu kiện và các tiêu chí sau:

Tìm hiểu thêm thông tin về đáp ứng đủ điều kiện, xin mời tham khảo thêm:

 • Các tổ chức không đủ điều kiện
 • Các điều khoản đặc biệt đối với các Thư viện công cộng

 

Đối với các tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam:

Tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam phải thuộc các nhóm sau:

 • Cơ sở bảo trợ xã hội (SRE)
 • Quỹ từ thiện (bao gồm cả các quỹ tư nhân)
 • Tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO)
 • Hiệp hội
 • Tổ chức khoa học công nghệ (STO)

Đồng thời, các tổ chức sẽ phải gửi các tài liệu/văn bản liên quan tới việc đăng ký hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép. Các tài liệu bao gồm:

 • Giấy phép thành lập đối với Quỹ từ thiện
 • Giấy phép hoạt động đối với tổ chức Phi chính phủ quốc tế
 • Giấy phép thành lập đối với Hiệp hội
 • Giấy phép hoạt động đối với Tổ chức khoa học công nghệ (chỉ có sứ mệnh thiện nguyện)

 


Các tổ chức không đủ điều kiện: 

Các tổ chức thuộc các loại hình như ghi dưới đây sẻ không đủ điệu kiện để được phê duyệt các gói tài trợ phần mềm của Microsoft:

 • Các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở công lập và dân lập, trường tư thục, trường đại học, và trường thương mại), các cơ sở giáo dục – sẽ được tham gia chương trình cấp phép bản quyền của Microsoft dành cho giáo dục
 • Các tổ chức chính phủ, các cơ quan bao gồm các cơ quan quốc tế và các tổ chức thuộc Liên hợp quốc
 • Các tổ chức chính trị
 • Các tổ chức vận động
 • Các liên đoàn lao động, tổ chức công đoàn
 • Các tổ chức kinh doanh, tổ chức ngành nghề
 • Các tổ chức và mạng lướ chăm sóc sức khỏe và y tế bao gồm các bệnh viện, các mạng lưới đặc biệt, các dịch vụ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe gia đình
 • Các tổ chức hỗ trợ chăm sóc sức khỏe - hỗ trợ sức khỏe cộng đồng nơi cư trú cung cấp hoặc phối hợp các dịch vụ cá nhân, giám sát 24 giờ và hỗ trợ (dự kiến và đột xuất), và các dịch vụ liên quan sức khỏe.
 • Các tổ chức nghiên cứu khoa học
 • Các tổ chức nghiên cứu về y tế, và các phòng thí nghiệm
 • Các tổ chức có sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng, bồi thường, tiếp cận đào tạo, dịch vụ, khuyến mãi, chấm dứt, và / hoặc nghỉ hưu dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, giới tính, tình trạng hôn nhân, mang thai , khuynh hướng tình dục, liên kết chính trị, thành viên công đoàn, hoặc tình trạng cựu chiến binh, khác hơn là cho phép của pháp luật, không đủ điều kiện để tham gia vào chương trình này. Các tổ chức phải sẵn sàng và có thể chứng thực rằng họ không phân biệt đối xử về bất cứ những căn cứ để nhận được gói tài trợ.

 

Các quy định đối với các thư viện công cộng:

Thư viện công cộng có thể yêu cầu các gói trao tặng phần mềm của Microsoft thông qua chương trình này để dành cho những máy tính truy cập công cộng. Phần mềm trao tặng tặng chỉ có sẵn cho việc sử dụng trên các máy tính truy cập công cộng hoặc máy tính sử dụng trực tiếp trong việc quản lý các máy tính truy cập thư viện công cộng hoặc truy cập chương trình nào của thư viện. Thư viện tham gia  chương trình cũng phải làm cho bộ sưu tập của họ và các dịch vụ cơ bản cho dân cư của khu vực dịch vụ pháp lý của họ mà không có phí cho người dùng cá nhân (không bao gồm chi phí phát sinh như phí in ấn). Nếu họ chọn, các thư viện có thể áp đặt phí trên những người ngoài khu vực dịch vụ pháp lý và có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ (ngoài các dịch vụ cơ bản) tới đông đảo công chúng, có hoặc không có chi phí cá nhân.