Help & Support Register Login
AA

Google cho Tổ chức phi lợi nhuận

Bạn có thắc mắc làm sao để bạn có thể đăng kí vào chương trình của Google cho Tổ chức phi lợi nhuận? Bạn có thể tìm thấy ở đây tất cả các câu trả lời cho những câu hỏi liên quan đến đơn xin gia nhập và tiêu chuẩn gia nhập:

 

Google cho Tổ chức phi lợi nhuận là gì?

Chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuẩn cung cấp cho những tổ chức có đủ năng lực quyền truy cập miễn phí vào những công cụ trả phí của Google và một số tính năng được thiết kế đặc biệt cho Tổ chức phi lợi nhuận. Những công cụ này có thể giúp các Tổ chức phi lợi nhuận tìm những nhà tài trợ và tình nguyện viên mới, làm việc hiệu quả hơn, và có thêm những người tham gia giúp đỡ.

 

Có những sản phẩm nào trong chương trình Google với Tổ chức phi lợi nhuận?

  • Quyền truy cập miễn phí vào Google Apps. Một loạt các chương trình điện toán đám mây mà bạn có thể sử dụng cho việc quản trị văn phòng, bao gồm Gmail, Google Documents, Spreadsheets, Calendar, Presentations, Forms/Surveys, Calendar, Chat, Drive (một hệ thống lưu trữ đám mây) và Sites.
  • Google Ad Grants. Bạn có thể nhận được đến $10.000/1 tháng từ quảng cáo AdWords để quảng bá website của bạn trên Google.ca thông qua những từ khóa.
  • Truy cập cấp cao với YouTube. Tăng đường truyền upload, tăng cường khả năng chọn hình thumbnail, và thêm tính năng call-to-action cho video của bạn.

Tìm hiểu thêm về mỗi chương trình ưu đãi cho Tổ chức phi chính phủ ở trang Google cho Tổ chức phi lợi nhuận >> 

 

Làm thế nào để tôi tham gia vào chương trình Google với Tổ chức phi lợi nhuận?

Nếu bạn chưa là thành viên của Tech Soup Châu Á, bạn cần phải đăng kí Tech Soup Châu Á và nhận được xác nhận trước khi bạn có thể đăng kí vào chương trình Google cho Tổ chức phi chính phủ. Nhấn vào đây để có thêm thông tin để đăng kí với chúng tôi >>

Nếu bạn đang là thành viên của Tech Soup Châu Á, bạn sẽ cần tạo/đăng nhập vào Google Account

index.png

Tiếp theo, bạn tới Google cho Tổ chức phi chính phủ, điền mã số xác nhận của bạn

*Bạn có thể tìm thấy mã số xác nhận của tổ chức bằng cách đăng nhập vào tài khoản Tech Soup Châu Á rồi bấm vào tab: “Mã số xác nhận”. Một mã số xác nhận sẽ giống như thế này: 123a4567@1b234c5de6789000.

don't see org.png

Và tạo tài khoản để đăng kí vào Google cho Tổ chức phi lợi nhuận!

 

Tổ chức của tôi có đủ điều kiện để tham gia vào chương trình Google với Tổ chức phi lợi nhuận?

Hãy xem Các tiêu chuẩn điều kiện của Google, bạn có thể tìm hiểu tổ chức của bạn có đủ điều kiện hay không sau khi gửi đơn đăng kí tới chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận. 

 

Tôi có phải được xác nhận với Tech Soup Châu Á để được tham gia vào chương trình Google với Tổ chức phi lợi nhuận?

Đúng vậy, đầu tiên bạn phải đăng kí với Tech Soup Châu Á. Dựa vào những thông tin và tài liệu bạn cung cấp khi đăng kí, chúng tôi sẽ xác minh tình trạng pháp lý và hoạt động của tổ chức của bạn.

Một khi chúng tôi xác nhận được tổ chức của bạn, bạn có thể đăng kí tham gia chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận bằng mã số xác nhận.

Làm thế nào để đăng kí>> 

 

Quá trình xác nhận với Tech Soup Châu Á diễn ra trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ xử lý đơn đăng kí và xác nhận tài khoản Tech Soup Châu Á của bạn trong vòng 7 – 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được những tài liệu cần thiết. Email thông báo sẽ có tiêu đề “Tổ chức của bạn đã được đủ điều kiện”.

Khi tài khoản Tech Soup Châu Á của bạn được chấp nhận, bạn có thể tạo Mã số xác nhận trong tài khoản của bạn (trong phần Tài khoản của tôi > Mã xác nhận).

 

Mã số xác nhận là gì?

Xin vui lòng xem Dịch vụ xác nhận FAQ.

 

Tại sao Tech Soup Châu Á phải xác nhận các tổ chức của chương trình Google với Tổ chức phi lợi nhuận?

Tech Soup Châu Á là một phần của mạng lưới Tech Soup Toàn cầu, chúng tôi giúp đỡ những tổ chức phi lợi nhuận ở 89 quốc gia trong việc tiếp cận các công cụ công nghệ và giáo dục mà họ cần để làm việc và thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ quan trọng. Trên toàn thế giới, mạng lưới có hơn 100 tập đoàn và các quỹ cung cấp một quá trình đáng tin cậy để xác nhận điều kiện của tổ chức.

 

Nếu tổ chức của tôi đang trả tiền cho Google Apps cho Doanh nghiệp, vậy liệu tôi có thể đổi không?

Có! Vui lòng xem thông tin của Google tại Làm thế nào để chuyển Google Apps cho Tổ chức phi lợi nhuận,

 

Nếu tổ chức từ thiện của tôi đã đang sử dụng Google Ad Grants, YouTube for Nonprofits?

Vui lòng xem tại Thông tin của Google cho những người được ưu đãi hiện có,