Help & Support Register Login
AA

Microsoft Cloud

Cách tải về và cài đặt các sản phẩm Microsoft Office 2019 theo yêu cầu từ TechSoup

Tìm hiểu quy trình nhận các sản phẩm Microsoft Office 2019 mới

Với Office 2019, Microsoft đã thay đổi cách mà khách hàng sử dụng chương trình cấp phép số lượng lớn có thể tải về và cài đặt tất cả bộ Office và các ứng dụng riêng lẻ bao gồm cả Visio và Project. Không giống như những phiên bản Office trước đó mà bạn có thể nhận được thông qua chương trình cấp phép số lượng lớn, các sản phẩm Office 2019 không thể tải về trực tiếp qua Trung tâm Dịch vụ Cấp phép Số lượng lớn (VLSC).

Discounted subscriptions to Microsoft's cloud-based identity and security service
Donated and discounted subscriptions to Microsoft's cloud-based Office applications and services
x
Donated and discounted subscriptions to Microsoft's cloud-based solution that combines Office 365, Windows 10, and Enterprise Mobility + Security
Donated and discounted subscriptions to Microsoft's cloud-based solution that combines Office 365, Windows 10, and Enterprise Mobility + Security
Donated and discounted subscriptions to Microsoft's cloud-based Office applications and services
x
Donated and discounted subscriptions to Microsoft's cloud-based business analytics service
x
Nguồn tin nội dung